Saturday, May 21, 2022
spot_img

Seniors Have Talent Season 5 Group F Ended

 • Premkumar Swaminathan
  10% 103 / 989
 • Dr Shanker Iyer
  7% 74 / 989
 • Harlal Borse
  1% 16 / 989
 • Kadaba Srinivasan
  27% 270 / 989
 • Meenna Thakkar
  3% 32 / 989
 • Brij Tuteja
  2% 24 / 989
 • Sanjay Ghate
  3% 37 / 989
 • Rajeev Moothedath
  12% 123 / 989
 • Rajan Parelkar
  9% 92 / 989
 • Amar Rajani
  13% 134 / 989
 • Suhas Kale
  1% 13 / 989
 • Col C S Shankar.jpg
  3% 36 / 989
 • Janardhana Rao Illa
  0% 1 / 989
 • Dr Dhananjaya Desai
  3% 34 / 989